Borat vs. Magnum

   (120 stemmer)
Borat  Magnum
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?