José Junior vs. Stay-C (Twenty 4 Seven)

   (160 stemmer)
José Junior  Stay-C (Twenty 4 Seven)
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?