Dirch Passer vs. Peter Frödin

   (252 stemmer)
Dirch Passer  Peter Frödin
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?