Peter Mygind vs. Peter Møller

   (168 stemmer)
Peter Mygind  Peter Møller
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?