David Morse vs. Anden

   (143 stemmer)
David Morse  Anden
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?