Mr. Clean vs. Henrik Juncker

   (91 stemmer)
Mr. Clean  Henrik Juncker
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?