Adam Savage vs. Anders Breinholt

   (130 stemmer)
Adam Savage  Anders Breinholt
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?