Jean Felix vs. Stig Tøfting

   (120 stemmer)
Jean Felix  Stig Tøfting
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?