Peter Sommer vs. Johan Philip Asbæk

   (188 stemmer)
Peter Sommer  Johan Philip Asbæk
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?