Angelina Jolie vs. Carina

   (113 stemmer)
Angelina Jolie  Carina
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?