Viggo Mortensen vs. Michel Maze

   (85 stemmer)
Viggo Mortensen  Michel Maze
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?