Professor Tournesol vs. Mogens Lykketoft

   (113 stemmer)
Professor Tournesol  Mogens Lykketoft
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?