Phil Morris vs. Claus Meyer

   (80 stemmer)
Phil Morris  Claus Meyer
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?