Jan Magnussen vs. Carsten Bang

   (145 stemmer)
Jan Magnussen  Carsten Bang
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?