AC vs. The Mentalist

   (74 stemmer)
AC  The Mentalist
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?