Jan Gintberg vs. mr. incredible

   (363 stemmer)
Jan Gintberg  mr. incredible
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?