Linc (Prison Break) vs. Martin Vingaard

   (108 stemmer)
Linc (Prison Break)  Martin Vingaard
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?