Ole Wedel vs. Morten Ballebye

   (193 stemmer)
Ole Wedel  Morten Ballebye
På en skala fra 1-10, hvor meget ligner ovenstående så hinanden?